Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn na rok szkolny 2022/2023  

Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa