Zgodnie z odnośnymi przepisami rozpoczynamy wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej w Pamiątce. Na tej stronie będziemy prezentować dokumenty składające się na wersję wdrożeniową, która na tym etapie może jeszcze ulegać modyfikacjom. Ewentualne wnioski i uwagi do dokumentu można składać w formularzu dostępnym TUTAJ

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH – cz1

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY – ROCZNY PLAN PRACY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ W CZASIE OBECNYM I NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PANDEMII COVID-19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW W SP W PAMIĄTCE