Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pamiątce

w roku szkolnym od 2021/2022

PO WYBORACH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 7 października 2021 roku.

OGŁASZAMY:

Wyniki głosowania:

Jakub Odzimek – Przewodniczący SU

Lena Zawadzka –  I Vi-ce Przewodnicząca SU

Gabriela Kozmana – II Vi-ce Przewodnicząca SU

Pola Kucman – Skarbik, Sekcja Dekoratorska (tablica)

Nizamettin Ozgen – Sekretarz do spraw technicznych

Agnieszka Marianowska – Gierwiałło – Sekretarz

Opiekunowie Samorządu:
Pani Małgorzata Radecka-Kohn oraz Pani Marzena Kozmana

Wsparcie techniczne i organizacyjne Pani Agnieszka Wypychowicz oraz Pani Iwona Maszczyk

Samorząd razem z nauczycielami prowadzi stronę Fanpage na Facebook ZAPRASZAMY


Opiekunowie i członkowie sekcji do ustalenia.

Niebawem zostanie ogłoszony nabór.