Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pamiątce

w roku szkolnym od 2022/2023

PO WYBORACH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 19 października 2022 roku.

OGŁASZAMY:

Wyniki głosowania:

Gabriela Kozmana – Przewodnicząca SU

Maria Ebert – Vi-ce Przewodnicząca SU

Pola Lelonek – Sekretarz SU

Opiekunowie Samorządu:
Pani Małgorzata Radecka-Kohn oraz Pani Marzena Kozmana

Wsparcie techniczne i organizacyjne Pani Agnieszka Wypychowicz oraz Pani Iwona Maszczyk

Samorząd razem z nauczycielami prowadzi stronę Fanpage na Facebook ZAPRASZAMY


Opiekunowie i członkowie sekcji do ustalenia.

Niebawem zostanie ogłoszony nabór.