Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pamiątce w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Weronika Brala

Zastępca Przewodniczącej: Joanna Ludwiczak-Samborska

Sekretarz: Monika Jakubiec

Skarbnik: Katarzyna Jarosz

DRODZY RODZICE,

UPRZEJMIE PROSIMY O WPŁATĘ SKŁADKI NA KOMITET RODZICIELSKI, KTÓRĄ NA BIEŻĄCY

ROK SZKOLNY 2022/2023 USTALILIŚMY NA POZIOMIE 70ZŁ / DZIECKO.

SKŁADKA NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (Z DANEJ RODZINY) UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEJ SZKOŁY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM WYNOSI 50ZŁ.

ZEBRANE FUNDUSZE PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA BIEŻĄCE WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI, PRZEWIDZIANYCH

W KALENDARIUM NASZEJ SZKOŁY.

PROSIMY O WPŁATĘ SKŁADKI NA PODANE PONIŻEJ KONTO W TERMINIE DO 31.10.2019R. NR KONTA DOSTĘPNY:  http://www.pamiatka.edu.pl/ :

40 9291 0001 0080 1694 2000 0010

BANK SPÓŁDZIELCZY BIAŁA RAWSKA

Odbiorca: „Komitet Rodzicielski – Szkoła w Pamiątce”

TYTUŁ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NR KLASY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM.

W PRZYPADKU, GDY RODZINA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OPŁATY SKŁADKI. PODANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO RADY RODZICÓW SKŁADAJĄC JE W SEKRETARIACIE SZKOLNYM.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE WPŁATY.

RADA RODZICÓW

Istnieje możliwość zasilenia konta szkoły wpłatą 1% podatku do czego zachęcamy:


PRZEDSTAWIAMY ZESTAWIENIE WYDATKÓW Rady Rodziców W ROKU 2018/2019

PRZEDSTAWIAMY ZESTAWIENIE WYDATKÓW Rady Rodziców W ROKU 2017/2018 

PRZEDSTAWIAMY ZESTAWIENIE WYDATKÓW Rady Rodziców W ROKU 2016/2017