Zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza o konkursie na dyrektorów placówek gminnych, w tym naszej szkoły.