Przyznano wyróżnienia dla najlepszych w województwie, powiecie, gminie, ale również dla najlepszych w szkole i w klasie.

Serdeczne gratulacje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pamiątce w klasach 4-8 za udział w konkursie InstaLogik.

Marek Kliks – uczestnik 1 etapu klasy 4 SP

Jan Mędrzycki – uczestnik 1 etapu klasy 4 SP

Maja Orzechowska – uczestnik 1 etapu oraz drugi wynik w gminie Tarczyn klasy 4 SP

Natalia Pawlikowska – uczestnik 2 etapu oraz najlepszy wynik w gminie Tarczyn klasy 4 SP

Szymon Watrakiewicz – uczestnik 1 etapu klasy 5 SP

Karol Kliks – uczestnik 1 etapu klasy 7 SP