Z przyjemnością prezentujemy wyniki etapu wojewódzkiego konkursów: plastycznego, recytatorskiego i muzycznego XVI Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce oraz wyniki konkursu literackiego i na komiks. czekamy jeszcze na decyzję dotyczącą nagród Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna.

Konkurs jest umieszczony na wykazie Kuratorium Mazowieckiego jako wojewódzki. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy po odbiór nagród na Finał w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00. Zwycięzcy I miejsc w konkursie recytatorskim i muzycznym będą występować, pozostali laureaci odbierają nagrody.