W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego. 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 44 z dnia 6 września 2023 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2023/2024.

Pismo do dyrektorów konkursy MKO

Zestawienie konkursów MKO 2023/2024

REGULAMIN I HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/24

OBOWIĄZUJĄCE PROGRAMY MERYTORYCZNE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/24

ORGANIZATOREM KONKURSÓW JĘZYKOWYCH jest MKO:

REGULAMIN I HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z J. OBCYCH 2023/24

PROGRAM MERYTORYCZNY- J. ANGIELSKI

PROGRAM MERYTORYCZNY-J. NIEMIECKI