Dziś wszyscy mogliśmy przenieść się do Włoch 😉 Uczestnicy projektu „Pozwólcie nam marzyć – Ponadnarodową mobilność Rzym” przygotowali dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości Dni Kultur, podczas których podsumowali swój udział w wyjeździe do Rzymu. Podzielili się z zebranymi zarówno zdobytą wiedzą na temat historii, geografii, kultury i kuchni Rzymu oraz opowiedzieli o swoich odczuciach i emocjach związanych z projektem. Całość uzupełniła degustacja pysznej włoskiej kuchni oraz muzyka z kraju naszych partnerów. Tak uczyć się to my lubimy 😉