Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do włączenia się w kampanię informacyjną o objawach cukrzycy typu
1 u dzieci, zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Chorób Autoimmunologicznych.
Problem jest kluczowy, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. W celu przyspieszenia
diagnozy cukrzycy, zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnianie informacji
o objawach cukrzycy typu 1 wśród Rodziców, dzieci i nauczycieli.


W załączeniu przesyłam Państwu list Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii
prof. dr hab. n. med. Agnieszki Szypowskiej, plakat i ulotki informujące o objawach cukrzycy
typu 1 u dziecka, z prośbą o umieszczenie w miejscu dostępnym dla społeczności szkolnej.
Z poważaniem
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek

Warszawa, 04.11.2021r

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się do kampanii informującej o objawach cukrzycy typu 1 u dzieci, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Chorób Autoimmunologicznych.

Jako lekarz praktyk kierujący największym ośrodkiem diabetologii dziecięcej w województwie mazowieckim w DSK-UCK WUM z wielkim niepokojem obserwuję ponad 10% wzrost liczby dzieci przyjmowanych z kwasicą ketonową przy rozpoznaniu cukrzycy typu 1. Obecnie hospitalizujemy rocznie około 40% dzieci w cukrzycowej kwasicy ketonowej, wiele z nich w bardzo ciężkim stanie, tak złych wyników wcześniej nie notowaliśmy. Cukrzycowa kwasica ketonowa zagraża życiu dziecka, może powodować uszkodzenia wielonarządowe, obrzęk mózgu. Po wyleczeniu ciężkiej kwasicy ketonowej dziecko może cierpieć na zaburzenia poznawcze lub inne dolegliwości.

Chciałabym prosić Państwa o zwiększenie czujności, dopytywanie o objawy cukrzycy i kontrolowanie glikemii szczególnie gdy dziecko zgłasza poliurię, polidypsję, osłabienie i ubytek masy ciała, a także objawy ketozy ból brzucha, wymioty czy oddech Kussmaula. Dodatkowa choroba (w tym zakażenie COVID-19) zwiększa zapotrzebowanie na insulinę i może spowodować pojawienie się pełnych objawów cukrzycy. Chorują też niemowlęta poniżej 1. roku życia, te dzieci szczególnie szybko rozwijają kwasicę ketonową. Otyłość zwiększa ryzyko cukrzycy typu 1 u dziecka a ubytek masy ciała zwykle nie budzi niepokoju Rodziców.

Jedyną metodą redukcji częstości cukrzycowej kwasicy ketonowej jest wczesna diagnoza cukrzycy. Publikacje wskazują na istotną rolę kampanii informujących o objawach cukrzycy w poradniach pediatrycznych i placówkach oświatowych na redukcję częstości kwasicy ketonowej wśród dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (np. badanie niemieckie redukcja z 28% na 19%). Wyedukowani Rodzice często sami potrafią wysunąć podejrzenie cukrzycy u swojego dziecka.

W celu przyspieszenia diagnozy cukrzycy i redukcji ryzyka cukrzycowej kwasicy ketonowej zwracam się do Państwa z prośbą o szerzenie informacji o objawach cukrzycy typu 1 wśród Rodziców i dzieci. Problem jest szczególnie istotny w czasie pandemii COVID-19, która utrudnia Rodzicom dostęp do placówek medycznych.

W załączeniu przesyłam Państwu plakat i ulotki informujące o objawach cukrzycy typu 1 u dziecka z prośbą o umieszczenie w miejscu widocznym dla Rodziców i dzieci.

Cukrzyca typu 1 może dotknąć każdego z nas, choroba pojawia się nagle i niespodziewanie. Jeszcze nie potrafimy zapobiec zachorowaniu, ale z pewnością potrafimy szybciej postawić prawidłową diagnozę.

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Agnieszka Szypowska
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii