Miło nam poinformować, że od dnia 7 października znamy skład Samorządu Uczniowskiego;

Po bardzo skrupulatnie zorganizowanych wyborach i dokładnym policzeniu głosów Komisja Wyborcza stwierdziła co następuje:

W głosowaniu wzięło udział 139 ze 150 uczniów SP w Pamiątce z klas 4-8

Oddano 139 głosów:

W tym nieważnych 2

Wyniki głosowania:

Jakub Odzimek – Przewodniczący SU

Lena Zawadzka –  I Vi-ce Przewodnicząca SU

Gabriela Kozmana – II Vi-ce Przewodnicząca SU

Pola Kucman – Skarbik, Sekcja Dekoratorska (tablica)

Nizamettin Ozgen – Sekretarz do spraw technicznych

Agnieszka MarianowskaGierwiałło – Sekretarz

Skład komisji wyborczej podliczającej głosy:

Przewodniczący:

Amelia Lesiak-Lipińska

Członkowie:

Tymoteusz Pasak

Laura Kordek

Michał Młoźniak

Opiekunowie:

Małgorzata Radecka-Kohn

Marzena Kozmana