Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi obostrzeń i organizacji zajęć w klasach I-III.

Organizacja zajęć w szkole odbywa się w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS. Dokumenty te dostępne są na stronie szkoły w poprzednim wpisie.

Uszczególnieniu podlega punkt 12.

  1. Świetlica funkcjonuje według planu od 07.10 do 16.45. Bardzo prosimy o informację zwrotną na temat korzystania dzieci ze świetlicy ( dzień tygodnia, zakres godzin).
  2. Dowozy poranne: pierwszy kurs o 7.20 z Rembertowa, drugi  kurs o 7.50
    z Kawęczyna. Kursy powrotne bez zmian. W autobusie uczniowie korzystają z maseczek.
  3. Na zajęciach z j. angielskiego i religii uczniowie i nauczyciele zakładają maseczki.
  4. Dzieci korzystają z oznaczonych boksów w szatni,  przypisanych danej klasie. Przypominamy o zmianie obuwia, które dzieci zabrały do domów. Osłona ust i nosa obowiązuje z chwilą wejścia do szkoły. Dziecko zdejmuje maseczkę w klasie.
  5. Uczniowie korzystający z obiadów będą spożywali je w zespołach klasowych
     w wyznaczonym czasie. Przypominamy o konieczności zgłoszenia do sekretariatu dzieci, które będą korzystały z obiadów do 18 stycznia do 8.30.  
  6. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się według planu. Zgodnie z wytycznymi zajęcia karate i i taneczne nie odbywają się do odwołania.