W czasie terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia ortofoniczne, które można podzielić na ćwiczenia wstępne:

 • oddechowe,
 • fonacyjne,
 • usprawniające aparat artykulacyjny,
 • rozwijające percepcję słuchową,
 • oraz ćwiczenia właściwe – artykulacyjne.

Ćwiczenia ortofoniczne pozwalają dzieciom z różnego typu dysfunkcjami, przezwyciężyć występujące nieprawidłowości. Celem ćwiczeń oddechowych i oddechowo-fonacyjnych jest kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych w czasie spoczynku i mówienia.

Ćwiczenia fonacyjne są prowadzone w sytuacjach:

 • gdy konieczne jest zlikwidowanie napięcia mięśni krtani i gardła,
 • modulowania siły natężenia głosu,
 • modulowania wysokości głosu.

Ćwiczenia usprawniające aparat mowy obejmują:

 • usprawnianie warg i policzków,
 • usprawnianie żuchwy,
 • usprawnianie języka,
 • usprawnianie podniebienia miękkiego.

Ćwiczenia kształtujące percepcję słuchową obejmują:

 • ćwiczenia kształtujące słuch fizyczny – wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia,
 • ćwiczenia kształtujące słuch mowny – różnicowanie głosek, odróżnianie różnych wymówień tej samej głoski, wyodrębnianie sylab i głosek w wyrazach itd.
 • Ćwiczenia artykulacyjne obejmują wypowiadanie pojedynczych głosek, sylab, logatomów oraz wypowiadanie tekstów np. recytacja wierszy.