W dniu 29 maja 2023 roku w szkole w Pamiątce, klasy 4-6 wzięły udział w warsztatach prowadzonych w ramach projektu Mobilne Laboratoria Przyszłości z Edukatorami Instytutu Badań Edukacyjnych z Warszawy wraz z przywiezionym ich sprzętem.
Podczas warsztatów uczniowie poznawali nowe technologie i narzędzia, skorzystali z Drukarki 3D, Gogli VR oraz Długopisów 3D. Zadaniem  tych zajęć było usprawnienie organizacji pracy na lekcjach z różnych przedmiotów i poprawienie jakości zajęć w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.
Na początku warsztatów uczniowie zapoznali się z zasadą funkcjonowania i korzystania z okularów VR, drukarki 3D oraz długopisów 3D.
Dzieci podczas zajęć korzystały z okularów VR obserwując układy i narządy ludzkiego ciała, model słońca, odbyły podróż z lotu ptaka po Dubaju, a atrakcyjność przekazu zwielokrotniło użycie joysticków, za pomocą których uczestnicy dowolnie wybierali drogę w wirtualnej rzeczywistości. Uczniowie odbyli podróż w podwodny świat, pływając z rekinami.
Zapoznali się również z  gotowymi  wydrukowanymi modelami 3D (podstawki pod smartfon, kubeczki, zwierzęta z ruchomymi częściami, okulary słoneczne, napisy), a także z aplikacjami modeli 3D, z których można model pobrać do druku 3D, takimi stronami jak SkriMarket, Tinkercad oraz Tingiverse. Z tych stron został ściągnięty model, który każda z grup wydrukowała na drukarce 3D.
Pracowali także na gotowych szablonach dostarczonych  przez Edukatorów i tworzyli modele za pomocą długopisów 3D.