Nasi uczniowie już w kolejną niedzielę wylecą do Rzymu.

W tym celu dwie grupy uczniów z klas 6, 7, 8a, 8b w okresie od 16.04 – 14.05.2023 r. zrealizowało zajęcia przygotowujące do mobilności w łącznym wymiarze 25 godzin zegarowych w tym :

zajęcia językowe – 11 godzin

zajęcia cyfrowe – 6 godziny

zajęcia kulturowe – 4 godziny

zajęcia psych. – pedagog – 4 godziny

„Od kilku tygodniu w naszej szkole odbywały się weekendowe zajęcia kulturowo – językowe. Podczas lekcji uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe oraz poznawać kulturę Włoch. Uczestnicy programu wykonali wiele prac – od prezentacji na temat szkoły do gier interaktywnych. „

Lena