W ramach obchodów Święta Niepodległości uczniowie wykonali przepiękne dekoracje w klasach, zaśpiewali Hymn Narodowy, a młodsze klasy nawet nauczyły się wierszyków. Oto efekty ich pracy.

Rywalizację wygrali i kolejny raz otrzymali dzień bez pytania uczniowie klasy 7b, drugie miejsce (i otrzymali dwie dowolnie wybrane lekcje bez pytania) zajęli uczniowie z klasy 7a, a trzecie klasy 5 i 4 – (mogą sobie wybrać jedną lekcję, na której nauczyciel nie będzie pytał). Klasy młodsze wszystkie były wspaniale przygotowane i wszystkie wygrywają dzień bez pytania.

Oto dokumentacja fotograficzna.