Dzień dobry,

od 17 do 21 maja 2021r. (poniedziałek- piątek) uczniowie klas 4-8 wracają do szkół w systemie hybrydowym. Oddział przedszkolny i uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę w szkole. W naszej szkole organizacja systemu hybrydowego przedstawia się następująco:

  1. od 17-19.05.21r. (od poniedziałku do środy) w szkole uczą się klasy: 4,5,6b; na zdalnym nauczaniu pozostają klasy: 6a,7a,7b,8.
  2. w dniach 20-21.05.21r. (w czwartek i piątek) w szkole uczą się klasy: 6a,7a,7b; do zdalnego nauczania powracają klasy: 4,5,6b, klasa 8 kontynuuje nauczanie zdalne.

Przydział sal:

klasa 1 bez zmian sala nr 12,

klasa 2- wraca do sali nr 13,

klasa 3- wraca do sali nr 2,

klasa 4- sala nr 3,

klasa 5- sala nr 6,

klasa 6b- sala nr 4.

klasa 6a- sala nr 3

klasa 7a- sala nr 4

klasa 7b- sala nr 7.

Rano autobus szkolny jedzie jednym kursem: godz. 7.45 z Rembertowa.
Kursy powrotne bez zmian: po 5 godzinie, po 7 godzinie w razie potrzeby po 8 godzinie lekcyjnej.

Autobus głuchowski kursuje normalnie.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian od 7.00 do 16.30.

Przypominam Państwu o zamówieniu obiadów dla swoich dzieci.

Od 24 do 28 maja 2021r. zgodnie z kalendarzem na ten rok szkolny mamy dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( w dniach 25,26,27 maja odbywa się egzamin ósmoklasisty). Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów realizujących nauczanie stacjonarne. Proszę o zgłaszanie do wychowawców klas potrzebę zapewnienia opieki świetlicowej w ww. dniach, proszę podać również godziny korzystania ze świetlicy.

Od 31 maja wszyscy uczniowie uczą się w szkole.

Autobus szkolny kursuje:

  1. kurs z Rembertowa godz. 7.30
  2. kurs z Kawęczyna godz. 7.50

Uczniowie wracają do klas przydzielonych we wrześniu br. szkolnego.

Z poważaniem

Iwona Niegowska

Dyrektor Szkoły