Dzień dobry,

na dzień dzisiejszy nauczanie hybrydowe realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. co najwyżej 50% uczniów w szkole, co najmniej 50% uczniów zdalnie.

Po konsultacjach z wychowawcami klas 1-3 ustaliliśmy, że kontynuujemy nauczanie hybrydowe z poprzedniego okresu. W związku z tym:

  1. od 26.04.21r. (poniedziałek) do 29.04.2021r. (czwartek) w szkole tzn. stacjonarnie uczy się klasa 2, klasy 1 i 3 pozostają na nauczaniu zdalnym, 30.04.2021r. (piątek) to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów realizujących naukę stacjonarną), ,
  2. od 04.05.2021r. (wtorek) do 07.05.2021r. (piątek) stacjonarnie uczy się klasa 3, klasy 1 i 2 zdalnie,
  3. od 10.05.2021r. (poniedziałek) do 14.05.2021r. (piątek) w szkole uczy się klasa 1, klasy 2 i 3 zdalnie.

Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym (1 kurs):

  1. przystanek Rembertów godz. 7.45
  2. odwozy autobusem szkolnym dostosowane do potrzeb po 5,7godz. lekcyjnej

Świetlica pracuje dostosowując się do potrzeb, dlatego prosimy rodziców
o informację pisemną dotyczącą korzystania ze świetlicy w danym tygodniu.

Miejmy jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nastąpią dalsze luzowania dotyczące edukacji i może wszyscy spotkamy się w szkole :).

Na bieżąco będę Państwa informować o zmianach. Pozostańmy w kontakcie.

Z poważaniem

Iwona Niegowska

Dyrektor Szkoły