Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki informujemy o organizowanym przez portal puszcza.tv, konkursach przyrodniczych dotyczących Puszczy Białowieskiej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska.

Celem konkursów jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na rzecz ochrony środowiska.

Konkursy podzielone są na cztery grupy uczestników:

– grupa pierwsza: uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski;

– grupa druga: uczniowie szkół podstawowych z terenów powiatów, na których znajduje się Puszcza Białowieska i powiatów okalających, tj. hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, bialskiego, białostockiego, wysokomazowieckiego oraz z terenu Miasta Białystok;

– grupa trzecia: nauczyciele szkół podstawowych z terenu całej Polski;

– grupa czwarta: uczniowie szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursach wśród nauczycieli i uczniów. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów są dostępne na stronie internetowej portalu puszcza.tv.

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach.

Z poważaniem

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa