W związku z obecną sytuacją i niemożnością przeprowadzenia eliminacji w konkursach muzycznym i recytatorskim XII Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce, rozstrzygnięte zostały jedynie konkursy Plastyczny i Literacki.

W roku 2020 konkurs nasz uzyskał rangę konkursu wojewódzkiego, oraz jest umieszczony w wykazie konkursów podlegających wpisaniu na świadectwo.

Poniżej można zapoznać się z wynikami Konkursów 2020 roku:

Wyniki Konkursu Plastycznego

Wyniki Konkursu Literackiego