Europejski Dzień logopedy ustanowiono w 2004 roku i obchodzony jest 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Święto to ustanowiono nie tylko dlatego, żeby zwiększyć świadomość społeczną o zawodzie logopedy, ale przede wszystkim, aby zwrócić uwagę na pacjentów z zaburzeniami komunikacji zarówno tych najmłodszych, jak również dorosłych.
Nieprawidłowości w rozwoju mowy u dzieci często są przyczyną zaburzeń emocjonalnych, frustracji, a nawet agresji, co z kolei może prowadzić do nieakceptacji społecznej. Dlatego też rodzice w każdej sprawie budzącej niepokój, a związanej z rozwojem mowy lub jej rozumieniem powinni skonsultować się z logopedą.

W naszej szkole Europejski Dzień logopedy stał się okazją do wesołych zajęć logopedycznych w oddziale przedszkolnym, które poprowadziła nasza pani logopeda. Podczas ćwiczeń dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, doskonaliły percepcję słuchową i słuch fonemowy, kształtowały koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacały słownictwo oraz wdrażały się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych. Zabawy logopedyczne okazały się dla dzieci ciekawe i z przyjemnością w nich uczestniczyły.

20200304 094231
20200304 094833
20200304 095822