Gmina Tarczyn pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl) dotację w wysokości ok. 40 tys. zł na realizację projektu pn. „EKOLOGICZNIE interAKTYWNI”, dotyczącego promocji postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach niniejszego przedsięwzięcia odbywają się specjalistyczne warsztaty, a każda z prowadzonych przez tarczyński samorząd podstawówek otrzymała już nowoczesne narzędzie dydaktyczne – innowacyjny, dotykowy monitor interaktywny o przekątnej 55 cali

Specjalistyczne zajęcia z zakresu: ochrony wody, powietrza, gleb i funkcjonowania ekosystemu realizowane są w placówkach zlokalizowanych w Tarczynie, Pamiątce, Pracach Małych oraz w Suchostrudze. Szkolenia te stanowią połączenie nowych technologii (część materiałów prezentowana jest na monitorach interaktywnych) z tematyką ekologii, co zapewnia wysoką atrakcyjność warsztatów oraz przyswajalność treści przekazanych uczniom. Dodatkową zachętą do uczestnictwa w zajęciach i zaciekawienia uczniów ekologią jest zakup dla nich odpowiednich materiałów dydaktycznych.

Co więcej, utworzony został profil zadania na portalu społecznościowym Facebook, który stał się głównym elementem kampanii proekologicznej prowadzonej wśród społeczności lokalnej. Na profilu znajdują się różnego rodzaju, ciekawe, oryginalne treści proekologiczne, zachęcające do zainteresowania tematyką i postawami proekologicznymi. Realizacja projektu wpływa pozytywnie na rozwój wiedzy o ochronie środowiska wśród wszystkich uczestników zadania, a także na ewentualne podjęcie przez część z nich działań związanych z propagowaniem ekologii wśród innych mieszkańców gminy Tarczyn. Szymon Woźniak