Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 w zespołach klasowych o wyznaczonych godzinach. Na rozpoczęcie uczniowie przynoszą wypełnione przez rodziców karty informacyjne roczne oraz oświadczenia związane z Covid-19. Rodzice nowych uczniów (oddział przedszkolny, klasa 1 i uczniowie, którzy dołączają do pozostałych klas) proszeni są również o wypełnienie i zabranie ze sobą, lub przekazanie dziecku zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.

Prosimy również zapoznać się z procedurami obowiązującymi od 1 września. Wszystkie dokumenty zostaną również przesłane rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. Prosimy o zalogowanie się do dziennika i otwarcie wiadomości, nawet jeśli zapoznacie się Państwo wcześniej z dokumentami. 

W związku z obecną sytuacją, nie będzie w tym roku tradycyjnej mszy świętej na rozpoczęcie w dniu 1 września. Ksiądz prosił, żeby przekazać, że tornistry zostaną poświęcone na mszy o 9.45 w pierwszą niedzielę września tj 6.09.2020r.

1 września 2020 pierwszy kurs autobusu szkolnego z Rembertowa o godzinie 8:30.

W autobusie szkolnym stosujemy zasady aktualnie obowiązujące w transporcie publicznym tzn. obowiązek zakrywania ust i nosa oraz ilość osób przewożonych nie może przekroczyć ilości miejsc siedzących w autobusie. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Kursy autobusu szkolnego są przewozami zamkniętymi dla innych pasażerów.

Poszczególne klasy spotykają się w klasach z wychowawcami według poniższego grafiku. Obowiązują przydzielone wejścia. Prosimy udawać się do sal najkrótszą drogą. Wykaz klas, godzin rozpoczęcia i wejść poniżej.

Grafik rozpoczęcia:

Oddział przedszkolny: godz. 9.00, wejście nr 1 (przy stołówce, od strony E7) – sala nr 10 na II piętrze – dopuszczalny 1 opiekun/ dziecko; opiekuna obowiązuje maseczka i rękawiczki/dezynfekcja rąk

klasa 1: godz 9.00, wejście nr 3 (od strony biblioteki) – sala nr 12 na II piętrze – dopuszczalny 1 opiekun/ dziecko; opiekuna obowiązuje maseczka i rękawiczki/dezynfekcja rąk

Od klasy 2 włącznie do szkoły wchodzą tylko uczniowie.

Prosimy o punktualność – wychowawcy klas 2, 3, 4 czekają na uczniów przy wejściach.

klasa 2: godz. 9.30, wejście nr 3 (od strony biblioteki) – sala nr 13 na II piętrze – tylko uczniowie

klasa 3: godz. 9.00, wejście nr 2 (pod gankiem) – sala nr 2 (obok świetlicy) – tylko uczniowie

klasa 4: godz. 10.00, wejście nr 2 (pod gankiem) – sala nr 3 (obok sali komputerowej) – tylko uczniowie. Spotkanie wychowawcy kl. 4 z rodzicami po spotkaniu z uczniami, ok. 10.45 pod dębem (jak pogoda pozwoli).

Uczniowie klas 5- 8 samodzielnie przychodzą do klas.

klasa 5: godz. 10.00, wejście nr 1 (przy stołówce, od strony E7) – sala nr 11 (na II pietrze)– tylko uczniowie

klasa 6a : godz. 10.00, wejście nr 3 (od strony biblioteki), sala nr 9 (na II pietrze)– tylko uczniowie

klasa 6b: godz. 9.30, wejście nr 2 (pod gankiem), sala nr 4 – tylko uczniowie

klasa 7a: godz. 9.00, wejście nr 4 (tzw główne), sala nr 6 – tylko uczniowie

klasa 7b: godz. 9.30, wejście nr 4 (tzw główne), sala nr 7 – tylko uczniowie

klasa 8: godz. 10.00, wejście nr 4 (tzw główne), sala nr 8 – tylko uczniowie

MEN zachęca również do zainstalowania aplikacji Protego Safe. https://www.gov.pl/web/koronawirus/protegosafe