Wizyta Strażaków w Pamiątce

W piątek 5 maja 2016r. klasy II SP odwiedziły strażaczki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu. Nawiązując do Dnia Strażaka (obchodzonego 4 maja), uczniowie mieli możliwość bliższego zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodzie strażaka.

13 64

Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Już w sali dużą ciekawość wzbudził sprzęt strażacki.

ZOBACZ GALERIĘ

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali, jak należy się nim posługiwać.

Ogromną frajdą dla dzieci była możliwość założenia stroju strażackiego. Następna część spotkania odbyła się na zewnątrz. Uczniowie zapoznani już ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, mieli możliwość sprawdzenia się w roli przyszłych strażaków, w specjalnie zorganizowanych zawodach strażackich. Serdecznie dziękujemy reprezentantkom OSP Grójec – Pani Karolinie Marczak i Pani Justynie Wojtczak.