Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn na rok szkolny 2018/2019  

 

Oddział przedszkolny

 

Szkoła Podstawowa