Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Festiwalu Patriotycznym w Pamiątce. Poniżej znajduje się regulamin. Formularz zgłoszeniowy jest już dostępny.

W załączniku regulaminu znajduje się zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych, której dostarczenie (w wersji papierowej) do nas jest warunkiem udziału uczestnika w konkursie. 

 XI Festiwal Patriotyczny-regulamin

Najważniejsze informacje i terminy:

 

 

 

 

Festiwal odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

 

 • Przedszkola i oddziały przedszkolne(bez konkursu literackiego)
 • SP: I-III,
 • SP: IV-VI
 • Klasy VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne
 • Szkoły Ponadgimnazjalne

 

 

W ramach Festiwalu odbywają się następujące Konkursy:

 

Konkurs Recytatorski - recytacja poezji patriotycznej

Konkurs Muzyczny - pieśni i piosenki patriotyczne i wojskowe

 • solo,
 • zespół wokalno-instrumentalny/zespół wokalny (min 3 osoby),
 • wykonanie instrumentalne

Konkurs Plastyczny  - ocena nadesłanych prac plastycznych - temat: “Bogactwo polskich zwyczajów i tradycji narodowych”

 

 

Konkurs Literacki - ocena nadesłanych prac literackich - temat: “Bogactwo polskich zwyczajów i tradycji narodowych”

 • Poezja  
 • Proza

 

 

 

Terminarz:

 • Zgłoszenia do wszystkich konkursów od 04.02.2019r. do22.02.2019r (piątek) godz. 20.00, wyłącznie przez formularz on-line .

 • Nadsyłanie prac plastycznych i literackich do 22.02.2019r.

 • Eliminacje w konkursie muzycznym i recytatorskim 05.03.2019r. (wtorek). Godziny dla poszczególnych szkół zostaną podane 27.02.2019r. na naszej stronie.

 • Ogłoszenie wyników eliminacji (na stronie szkoły): 07.03.2019r. godz. 15.00

 • Finał festiwalu, występy finalistów i wręczenie nagród 26.04.2019 r. godz. 11.00

 

Placówka zgłaszająca jest odpowiedzialna za uzyskanie zgody rodziców/ opiekunów prawnych wszystkich uczestników Festiwalu na wykorzystywanie danych osobowych. Formularz zgody znajduje się w załączniku do regulaminu. Zgody muszą być dostarczone do 22.02.2019r na adres:

Szkoła Podstawowa w Pamiątce

ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3

05-555 Kopana

    .

Brak zgody w w/w terminie oznacza wycofanie zgłoszenia uczestnika.