REKRUTACJA 2020 - informacje

 

UWAGA WAŻNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY 8

 

Szanowni Państwo,
 
prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty,

dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 (KPZ.571.1.2.2020)
 
  

pismo przewodnie 

Stosowny plik w załączniku.

 WYKAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa