Informacje w sprawie wsparcia

Szanowni Państwo,
w imieniu Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonego plakatu na Państwa stronach internetowych, a w miarę możliwości o przesłanie plakatu za pomocą e-dziennika.

telefon zaufania

 

Pozdrawiam,

Justyna Rechnia

Administracja

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ks. Sajny 2A
05-530 Góra Kalwaria
tel.: /22/ 757-68-20

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria tel.: 22 757-68-20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Jakub Zawłocki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;