ZAWIESZENIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Uwaga!

Zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach.


Zgodnie z zaleceniami Rządu od 12 marca do 25 marca 2020 r. we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju zajęcia zostały zawieszone. Z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze (świetlicowe).

W celu właściwej organizacji ww. dni, bardzo prosimy o pilne przekazanie informacji o tym, czy Państwa dziecko będzie pod opieką świetlicy w najbliższy czwartek i piątek, czy pozostanie w domu.

W odpowiedzi na wiadomość prosimy o określenie potrzeby korzystania w tych dniach z autobusu szkolnego,
i obiadów.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone.

Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Rodzicu,

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;


jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. Dyrektor Szkoły i Wychowawcy klas
Szczegóły pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach