Rekrutacja do Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Szanowni Państwo;

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w systemie elektronicznym dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum prosimy o zapoznaniem się z poniższymi informacjami:
- od 13 maja 2019 r. od godz. 8:00 do 20 maja 2019 r. do godz. 15:00 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego samodzielnie zakładają konta z loginem i hasłem, wypełniają wniosek poprzez wybór dowolnej liczby szkół, a w niej dowolną liczbę oddziałów.
  Wniosek podpisany przez rodzica i ucznia w/w terminach muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. 
- od 17 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 do 19 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru

– wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać  NOWYwniosek i złożyć go do szkoły I wyboru. 
- poniżej zamieszczamy link do filmu instruktażowego "Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej"

https://youtu.be/gSldsoJo6-M
 
Z poważaniem 
Anita Zakrzewska 
Wydział Edukacji i Rynku Pracy 
Starostwa Powiatowego w Piasecznie 
ul. Chyliczkowska 14 
05-500 Piaseczno 
tel. 22 756-61-69 
fax. 22 756-61-70