Organizacja pracy szkoły od dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Pamiątka, 26.04.2019r.

Od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku szkoła pracuje normalnie. Akcja strajkowa została zawieszona. Przypominam, że 2 maja 2019 roku jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych- szkoła zapewnia opiekę świetlicową od 7.00 do 17.00. Autobus szkolny w tym dniu nie kursuje.

Z poważaniem

Iwona Niegowska

Dyrektor Szkoły