INFORMACJA!!!

 

Informacja dla rodziców i uczniów!!!

W związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z wdrożenia reformy edukacji,

informujemy, iż z dniem 1 września 2017 r.

wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Pamiątce

(w szczególności klasy: 1,3,6 szkoły podstawowej 
oraz klasy: 2 i 3 gimnazjum)

będą realizować obowiązek szkolny 
w (ośmioklasowej)

Szkole Podstawowej im. Wojciecha  Górskiego 
w Pamiątce.