Wybory do samorządu

 W dniu 22 lutego 2016 roku odbyły się wybory do samorządu szkolnego.

 Oddano 165 głosów, z czego 5 nieważnych.

  Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
Angelika Obłuska kl. IIAg                   52 głosy
Ksawery Włoczewski kl. IAg               43 głosy
Marcin Chochlewicz kl. IIAg              33 głosy

Wiktoria Klujewska kl.IVSP           20 głosów

   Bartek Dębski                                     9 głosów

Jakub Oliwa                                        3 głosy

Komisja stwierdza co następuje:

Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje:

Angelika Obłuska

Zastępcą zostaje: Ksawery Włoczewski

Sekretarzem zostaje: Marcin Chochlewicz.

Natomiast kierownikiem Dekoratorni Szkolnej zostaje:

Wiktoria Klujewska.